سالانه حدود ۲۰ تا ۵۰ میلیون تن زباله الکترونیکی در جهان تولید می شود؛ که این مقدار شامل ۷۰ درصد از زباله های سمی دنیا است. با ورود این مواد به چرخه محیط زیست و زنجیره غذایی، حیات موجودات زنده به خطر افتاده است. این زائدات حاوی مقادیر قابل توجهی از مواد خطرناک سمی مانند آلاینده های پایدار زیستی، فلزات سنگین سمی و همچنین پلاستیک هستند. فلزات موجود در زباله های الکترونیکی قابلیت حل شدن در آب را دارند و موجب آلودگی هوا، آب های زیرزمینی و خاک می شوند؛ و به صورت غیر مستقیم در بافت گیاهان و جانوران رسوب کرده و وارد زنجیره غذایی می شوند. به دلیل پیچیدگی و تنوع پسماندهای الکترونیک، هیچ فرآیندی برای مدیریت جامع آن ها وجود ندارد؛ ولی به طور کلی بازیافت کنترل شده این پسماندها بسیار بهتر از زباله سوزی و دفن آن ها خواهد بود.

بیشتر بخوانید

مطالب آموزشی

بوردهای الکترونیکی و خطرات آنها

صفحات نمایش را بیشتر بشناسیم

باتری ها را بیشتر بشناسیم

حامیان معنوی

دوست‌دار محیط زیست باشیم

 

مرکز مدیریت پسماند الکترونیک ایران در راستای حفظ محیط زیست از خطر مواد سمی و خطرناک موجود در پسماند الکترونیک و نیز انجام مسئولیت اجتماعی‌اش در حال انجام فعالیت‌‌های مهمی است که نیاز به همکاری هموطنان عزیز دارد. برای جمع‌آوری پسماند الکترونیک و کمک به حفظ محیط زندگی‌مان شما هم با ما همراه شوید.

کمک به بازیافت پسماند الکترونیک