درباره ما

در سال های اخیر، مصرف دستگاه های الکترونیکی شخصی در دنیا افزایش چشم گیری داشته است. کشور ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. ولیکن در حالی که کشورهای پیشرفته به فکر مدیریت پسماندهای الکترونیک برای کاهش اثرات سوء بر محیط زیست و همچنین بازیافت و استخراج مواد ارزشمند بوده اند، کشورهای در حال توسعه – از جمله ایران- در این زمینه اقدامات قابل توجهی انجام نداده اند.

از همین جهت شرکت آروند، یکی از شرکت های پیشتاز خدمات گارانتی دستگاه‌های الکترونیکی در ایران، قصد دارد در این مهم برای تعالی و آبادانی کشور گام بردارد.

 

با ما در ارتباط باشید: