اخبار

15 آگوست صنعت بازیافت CRV انجمن تجارت جدید ایجاد کرد

حفاظت CRV نماینده ی تمام عناصر فرآیند بازیافت و زنجیره تامین است. صنعت بازیافت CRV یک انجمن جدید تجاری به نام حفاظت CRV ( (PCRVرا راه اندازی کرد که یک سازمان غیر انتفاعی است که نماینده ی تمام عناصر فرآیند بازیافت و زنجیره تامین را...

بیشتر بخوانید

14 آگوست نمایشگاه چاپ دیجیتال پارچه پاریس (AVANTEX) بر تکنولوژی توسعه پایدار تمرکز می کند

نمایشگاه چاپ دیجیتال پارچه پاریس (Avantex) بر تکنولوژی توسعه پایدار تمرکز می کند Avantex پاریس، نمایشگاهی تجاری برای فن آوری های توسعه پایدار است که هر بخش از مد را مورد توجه قرار می دهد و بینش های عملی و پیش رو را به دنیای مد فردا...

بیشتر بخوانید

14 آگوست ضایعات الکتریکی: از چالش بازیافت به فرصت های نوظهور

دولت های سراسر جهان، از نظر فدرال و منطقه ای، سیاست های حفاظت محیط زیست را هدف قرار داده اند تا میزان انتشار دی اکسید کربن (CO2) کاهش یابد، که ۸۷ درصد آن از سوخت های فسیلی قابل احتراق است. با در نظر گرفتن فن آوری...

بیشتر بخوانید